Wacky Aspiration - Maybe She'S Born With It, Maybe It'S Wildkind.

fasadputs

Fasadputs får mig inte bara att tänka på min fars putsade hus utan även på människor i allmänhet och hur de är. Idag handlar allt om yta, inte vad man verkligen kan och är, utan om vad man lyckas ge sken av att vara och kunna. Det pågår, kan man säga, en hel massa fasadputs bland falska människor som bara putsar på fasaden och inte vågar vara sig själva, utan har som målsättning att bräda alla andra, som vågar öppna munnen. Att hålla fasaden blank kan vara svårt men vissa kan gå till vilken längd som helst för att glänsa.