Wacky Aspiration - Maybe She'S Born With It, Maybe It'S Wildkind.

Morgondagens ledare, idag

När man talar om chefspositioner, speciellt höga sådana, så talar man ofta om att man leder hela båten, att man är kaptenen som styr det hela. Ja, det handlar om att man faktiskt kan göra något som är bra för företaget och göra något som många andra faktiskt också vill vilket innebär att man också kan göra mer och mer för alla andra snarare än att bara få ut något utav det själv. Om man kan göra det som krävs så kanske man kommer fram till att detta är det man behöver, el ledarskapsutbildning i Malmö vilket hjälper alla ledare att finna sig själva och leta sig fram till det som krävs för arbetet.