Wacky Aspiration - Maybe She'S Born With It, Maybe It'S Wildkind.

Rätta slipningen

När man skall ägna sig åt stenslipning så kanske man kommer underfund med vad som skall göras och att detta mer handlar om att göra något för alla andra snarare än att man faktiskt kommer omkring med en lösning som sedan inte håller. Ja, det handlar verkligen inte om att man får till något utan det handlar mer om att man faktiskt testar på saker som annars inte skulle ha utförts. Men om man inte testar detta och om man inte gör detta så kanske det ändå inte går och man njuter mer helt och fullt med vackra golv som har en stenslipning på.